Egylyukas, 30°-os szórású fúvóka

Egy lyukas, 30°-os szórású fúvóka Egy lyukas, 30°-os szórású fúvóka

A ki­áram­ló füst 30°-os szög­ben irá­nyít­ha­tó, ez­zel biz­to­sít­va to­váb­bi te­le­pí­té­si le­he­tő­sé­ge­ket a tö­ké­le­tes vé­de­lem ér­de­ké­ben. Ol­dal­fa­li te­le­pí­té­sek és ki­emel­ten vé­dett tér­ré­szek vé­del­mé­nél al­kal­maz­zuk.

A fúvókákról általánosságban

Füstpajzs technológia precíziós fúvókáival maximalizálható a füstvédelem. A négyféle fúvóka alkalmazásával egy kiemelten védett területre, vagy tárgyra irányíthatjuk a füst terjedésének irányát. Ezzel elősegítve, hogy a védendő értékei már másodpercek alatt sűrű átláthatatlan füst borítsa.

Technikai segítség

{gallery}15{/gallery}

Kérje ingyenes termékbemutatónkat!

Jelentkezzen!

Miért a füstpajzs?

Cégcsoportunk magyar tulajdonban áll és 20 éves szakmai múltra tekinthet vissza bízunk benne hamarosan Önt is elégedett ügyfeleink között köszönthetjük.

Forintnyi biztosított érték

Gyakori kérdések

Költséges-e a rendszer fenntartása?

Gyakori kérdések

Nem, a rendszernek készenléti üzemmódban körülbelül egy 60 wattos izzóval megegyező a fogyasztása.

Bővebben...

Hogyan tudok megszabadulni a füsttő…

Gyakori kérdések

Annak ellenére, hogy a füst olyan sűrű, hogy a betörő még a saját kézfejét sem látja, csupán 15-20 perc kell a helyiség átszellőztetésére. Ezután a védendő helyiségben lecsapódás nem tapasztalható....

Bővebben...

Nem veszélyes a füst belélegzése?

Gyakori kérdések

Nem, a füst nem mérgező – nagyobb koncentrációjú füst hosszabb időn keresztüli belélegzése sem mérgező. A füst hasonló a színházakban, illetve koncerteken használatos füsthöz.

Bővebben...